ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften/

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • de naam van de instelling
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
  • het post- of bezoekadres van de instelling
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  • de hoofdlijnen van het beleidsplan
  • de functie van de bestuurders zoals die staan in de statuten
  • de namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording

De gegevens van Stichting RET Runners team 344 vind je in dit document.